top of page

A 100 éves Hegedűs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány

Már több, mint 8 éve működik „A 100 éves Hegedűs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány”.

Alapítványunkat azért hoztuk létre, hogy mind pénzügyileg, mind szervezési eszközökkel segítsük a BZSH Hegedűs Gyula utcai Körzetének munkáját.

 

Szeretnénk, ha híveink számára látható-átlátható lenne az Alapítvány munkája, ezért röviden idézünk az Alapító Okiratból:

„Az Alapítvány célja:

 • a zsinagóga fenntartásához és működtetéséhez való hozzájárulás

 • a hitélet fejlesztése, 

 • a zsidó közösség erősítése közösségi rendezvények megtartásával, 

 • a zsidó kultúra, művészetek terjesztése előadások megrendezésével, valamint könyvtár létesítése útján,

 • a zsidó történelem tanítása, 

 • a fiatalok bevonása a közösség életébe tanulmányaik segítése által,

 • a különböző korosztályok szabad idejének hasznos eltöltésének segítése,

 • a beteg és rászoruló emberek anyagi és szociális támogatása,

 • a gyermekek felügyeletének megszervezése és szabadidejük hasznos eltöltésének segítése,

 • kiadványok megjelentetése a zsidó tanok megismertetésére,

 • az újlipótvárosi zsidóság történetének feltárása és bemutatása,

 • Kegyeleti utazások és kirándulások szervezése, bel és külföldön.

Az alapítvány célja elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés

 • kulturális tevékenység

 • szociális tevékenység” 

 

Az Alapítványt egy öt tagú kuratórium irányítja, amely testületként döntéseket hoz a rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról. Ez egyrészt éves terv alapján, másrészt az ad hoc igények értékelése és jóváhagyása útján történik.

 

Lássuk tehát, hogy mit tartalmaz a 2021. évre jóváhagyott terv:

 

 • A Hegedűs-Csáky Zsinagóga, illetve a zsinagógai közösség története megírásának megkezdése.

 • Folytatjuk a szociálisan rászoruló hittestvéreink támogatását.

 • Közreműködünk a fiatalok és a 20-30-as korosztály részére vonzó programok kialakításában, lebonyolításában 

 • Amennyiben ez egészségügyi szempontból lehetséges lesz, ősszel közreműködünk egy Makó-Nagykálló-Nyirtass-Sátoraljaújhely zarándokprogram megszervezésében;    

 • a pandémiában sérült, károsodott, csonkán maradt családokat segítsük (iskolai költségek, ruházat stb.) 

 • lehetőség szerint teremtsük újjá a zsinagógai kórust.  Ennek lehetőségét a Kuratórium megvizsgálja.

 

Az Alapítvány – bár egy önálló jogi személy - az Alapítók szándékának megfelelően szoros együttműködésben dolgozik a zsinagógai körzettel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Kuratórium elnöke rendszeresen konzultál a Körzet elnökével arról, hogy az Alapítvány mivel és hogyan tudja a leghatékonyabban segíteni a körzet működését. A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseiről rendszeresen tájékoztatja körzet elnökét. A különböző pályázati felhívások megjelenésekor a két testület vezetői egyeztetik a pályázatok tartalmát.

 

Gyakran előfordul, hogy egyes pályázatokon csak civil szervezetek vehetnek részt, ilyenkor minden esetben az Alapítvány indul a pályázaton. Természetesen a nyertes pályázatok forrásai mindig a körzet tagságát, híveit szolgálják.

 

Ezen kívül évente egyszer az Alapítvány javára tehetnek az SZJA-t fizető vállalkozások és magánszemélyek un. 1%-os rendelkezést.

Miután Alapítványunkat a NAV un. közhasznú alapítvánnyá nyilvánította, híveink közül sokan éltek ezzel a lehetőséggel az elmúlt években. Remélhetőleg a jövőben az eddigieknél is többen ajánlják fel adójuk 1%-át ily módon a közösségünk javára.

 

 

Az adományozók egy része is Alapítványunkon keresztül támogatta a Körzetben folyó vallási, oktatási és szociális tevékenységet. Ezt a 11713005-20607867 OTP-nél vezetett számlaszámon tehetik meg.

 

A továbbiakban is tervezzük, hogy részt veszünk a Körzet évente kétszer megjelenő lapjának, a Hegedűs-Csáky Hírmondónak a szerkesztésében, kiadásában.

 

Az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően, - elsősorban a szomszédos országokban élő zsidóság napi életének megismerése céljából a Körzettel együtt szervezett – zarándokutak gyakorlatát, a pandémia visszaszorulása után – folytatni kívánjuk. 

 

A zsidó tárgyú, illetve zsidó szerzők munkáit tartalmazó könyvtárunkat tovább építjük.

 

 

Budapest, 2021. július 19.

 

 

Várnai György

a Kuratórium elnöke     

bottom of page