top of page
  • Facebook
Héber Imree Klub.1.jpg

HÉBER IMRE KLUB

A Héber Imre klub célja a közösség tagjainak támogatása. A különböző generációk programjainak megszervezése, a zsidó értékek és hagyományok tükrében. Programjainkról a körzet hírleveleiben és a közösségi térben a Héber Imre klub Facebook oldalán az alábbi linken lehet tájékozódni.

 

https://www.facebook.com/heberimreklub

Héber Imree Klub.2.jpg

Névadónk: Héber Imre

Klubunk története

A Héber Imre Idősek klubja 1996-ban alakult akkor még Hegedűs körzet Idős Klub néven, a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) szervezésében. Helyileg a XIII kerület Hegedűs Gyula utca 3-ban a zsinagógában és a Hegedűs Gyula utca 9-ben az önkormányzati helységben kezdte meg működését. 2018-ban az önkormányzati helységet visszaadták és a klub teljes programja a zsinagóga épületébe költözött át. Ekkor a klub hivatalosan is felvette Héber Imre nevet. A névadó körzetünk, szeretetnek és nagy tiszteletnek örvendő elnöke volt.  A klubban egészen 2018 végéig, helyben fogyasztásos szociális étkeztetést is biztosítottak. Ezt a szolgáltatást abban az évben átalakították házhoz szállítássá.

 

A klub a szociális törvényben leírt alapellátások, nappali, idősek mappalli ellátásába tartozó intézmény. A klub hivatalos tagsága 48 főből áll. De több olyan „látogatónk” is van, akik tagság nélkül veszik igénybe a szolgáltatásokat: ide tartoznak a körzet tagjai és a zsidó identitású látogatók. Természetesen a klub ajtaja nyitva áll bárki számára, aki tiszteletben tartja a házirendet és a hely szellemét.

 

A klub programjában szerepelnek a szociális törvényben meghatározott alapellátási tevékenységek. Gondozás, esetkezelés, háztartás pótló segítségnyújtás, készségfejlesztés, tanácsadás, közösségi fejlesztés és étkeztetés (ez utóbbi 2018 óta házhozszállítással). Mivel a klub a zsidóságon belül működik, a vallással és a zsidó kultúrával kapcsolatos kulturális programokat is szervez (zsidó ünnepek, zarándok utak, filmvetítések).

 

Rendszeres programjaink a nyelvoktatás, valamint bridzs tanfolyam, zsidó történelmi és egészségügyi felvilágosító előadások. Negyedévente születésnapi ünnepségeket szervezünk meghívott előadókkal. A zarándokutakon kívül rendszeresen teszünk kisebb kirándulásokat, színház bérletekkel támogatjuk az érdeklődőket, rászorulókat.

 

A kialakult Covid helyzet felülírta a jól működő klubéletet, amiből jelenleg a bridzs, a születésnapok és a kirándulások hiányoznak. 2020 májusától a digitális térbe költözéssel újra jól működő közösség épült fel, akik szeretettel várják azon látogatókat, akik a jelen helyzetben társaságra, beszélgetésre vágynak, vagy segítségre van szükségük.

 

Távolabbi terveink között szerepel - ha már újra találkozhatunk - az elmaradt rendszeres programok visszavezetése, kiegészítve azzal, hogy - mivel sokan nem tudnak személyesen részt venni a programokon - a digitális csatornát meghagyva, egy úgynevezett „hibrid” megoldással működnénk.

Rendszeres programok, előadóink, vendégeink:

•    Bartosné Nagy Mária gyógytornász: Minden hétfő szerda 15.30-tól Gyógytorna

•    Dr. Kéri Anna nyelvtanár: Minden kedd csütörtök 16.30-tól Angol tanfolyam

•    Dr. Komoly Judit pszichológus: minden második héten szerda 13.30-ól Önismereti csoportfoglalkozása

•    Ádám Mária Goldmark kórus vezetője: előre meghirdetett időpontban Zsidó Zene előadása

•    Dr. Rosenberg Ágnes orvos: előre meghirdetett időpontban Egészségügyi felvilágosító előadása

•    Hunyadi László: előre meghirdetett időpontban „Jeruzsálem Café” – beszélgetés Izrael mindennapjairól 

•    Kertész Erzsébet: előre meghirdetett időpontban kulturális kvíz játékkal egybekötött előadása

•    Hunyadi László: előre meghirdetett időpontban Izraeli film klub

Etelka.jpg

Gál Etelka klubvezető

Ezeken a programokon kívül rendszeresen hívunk a tagok kérésének megfelelően vendég előadókat, és a klub dolgozói is rendszeresen tartanak előadásokat az egészséges táplálkozás, életmódváltás és a zsidó szokások, ünnepek témában. A nagy vallási ünnepek programjai szorosan összefonódnak a közösség programjaival.

A Héber Imre Klub vezetője: Miklós Ferencné Gál Etelka.

Etelka több éve a Hegedűs Csáky Zsinagóga közösségének aktív tagja. Tanulmányait az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetemen végezte 2012-2018 között, ahol Zsidó felekezeti szociális munkás (BA) és Zsidó kultúra történész (MA) szakokon szerzett diplomát. Alapvégzettsége szerint általános ápolónő. Több éven keresztül részt vett idősek házigondozásában. A klub vezetését 2018 decemberében vette át.

bottom of page